About Author

Hamit SARAÇ
Hamit SARAÇ

Author Posts

İnsanlar

Hamit  SARAÇ İnsanlar, gaflet içerisindeki problemli insanlar. Çözün bu problemi artık ey eli kalemli insanlar. İnsanlar, şahsı için başkasını taciz eden insanlar. Bu bereketlilikten sofrasını aciz eden insanlar! İnsanlar, inançsızlıktan ömrüne yaş isteyen insanlar. Diğer yanda açlıktan midesine aş isteyen insanlar! İnsanlar, eğlencenin loşunda bitmiş, tükenmiş insanlar....

“Türk milleti, Türk Ocakları ve Bursa Türk Ocağı”

  “Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları” adlı eserinde Ord. Prof. Sadri Maksudi Arsal  milleti şu şekilde tanımlıyor. “Tarihi ve siyasi inkişafı (gelişimi) neticesinde şekillenmesini tamamlamış her kavim bir millettir. ” Bu tanıma göre yeryüzünde millet olma özelliğini ilk nasiplenmiş Türk ırkıdır. Tarihi bilgi ve belgeler; En son taş...