Monthly Archive: Ocak 2024

The Death Cross in Stock Trading Explained

More than just a predictor of declining markets, this bearish sign suggests deeper changes in the market’s mood. Conversely, a similar downside moving average crossover constitutes the death cross and is understood to signal a decisive downturn in a market. The death cross occurs when the short-term...

New Post

New Post

Semantic analysis linguistics Wikipedia

Latent Semantic Analysis LSA Statistical Software for Excel Sentiment analysis plays a crucial role in understanding the sentiment or opinion expressed in text data. It is a powerful application of semantic analysis that allows us to gauge the overall sentiment of a given piece of text. In...

Nowa strona internetowa www JRHolding.pl

Emitent zamierza dokonać sprzedaży wszystkich nieruchomości, czego konsekwencją będzie uwolnienie zamrożonej gotówki oraz zniwelowanie długu Spółki do zera. Chce zrealizować wyjścia częściowe lub całkowite z niektórych projektów oraz reinwestować środki w spółki o ponadprzeciętnym potencjalne wzrostu. Filarami wzrostu mają być inwestycje w obszarze nowych mediów, energii odnawialnej,...